Kontakt

ZARZĄD:
Robert Faliszewski, prezes
r.faliszewski@masterlightservice.pl

Master Light Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  sp.k. z siedzibą w Warszawie, u. Gierdziejewskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000805866.

NIP 522-317-05-52.

DZIAŁ HANDLOWY:

Anna Stola
a.stola@masterlightservice.pl
+48 575 858 815

DZIAŁ PROJEKTOWY:

Tomasz Barański
t.baranski@masterlightservice.pl
+48 517 582 783